[Zpět na články]

Rubrika: Prodluovn as

Sprvn zakiven as

Pi prodluovn as mete sprvnm vbrem zakiven as vrazn ovlivnit trvanlivost nalepench as a vsledn efekt. Zakiven umlch as by mlo maximln koprovat zakiven prodn asy.Nejpouvanjmi typy zakiven u ns (ve stedn Evrop) jsou B, C a J - v tomto poad. Zakiven D se pouv zdka, nebo pouze vjimen maj klientky sv prodn asy velmi zakiven.

Nabz se monost natoen prodnch as klientky napklad trvalou na asy (ped aplikac samotnch as), ale toto m sv skal. Pi doplnn as by ji nebylo mon dopnit stejn zakiven, nebo asy, kter dorstaj jsou opt rovn. Proto bylo v nedvn dob vyvynuto
nov zakiven L, kter kombinuje vhodu monosti aplikace na rovn asy s vslednm efektem krsn natoench as - asa typu L je v prvn sti mrn a v druh vce zakiven.

patn volba zakiven m negativn vliv na dlku asovho spoje tedy i na trvanlivost prodlouen a zrove kaz vsledn efekt.
(c) BSpro.cz

...profesionální kosmetika a make-up...