[Zpět na články]

Rubrika: Len krok za krokem

Vjimen krsn ve vjimen den

Svatebn den bv jednm z nejkrsnjch v ivot eny. Nevsta se ocit v centru pozornosti, proto si peje vypadat v tento den perfektn. K svatebnm atm pat i dokonal make-up a es, a tak se vtinou budouc nevsta – by jen pro tento jedin den – sv do rukou odbornk.Tedy i vizistovi, kter by ml splnit jej pedstavy. Kosmetick znaka LAURENDOR pedstavuje ppravky dekorativn kosmetiky vhodn i pro len ped objektiv fotoapartu a pipomn nkolik pravidel a trik, abyste dokzali pn budoucch nevst uspokojit.
Svatebn make-up by ml bt jemn a zrove elegantn, kolem len ani esu nen konkurovat svatebnm atm, ale doplovat je. Trendem je jemn romantick len. Pry jsou doby, kdy byly rty vrazn obkresleny tmavou konturovac tukou a tv byla schovan pod nnosy pudru. Souasn len je sv a pirozen. Vizista by ml znt pn a pedstavy nevsty, kter chce bt pirozen a jemnm make-upem pouze podtrhnout svj pvab. Ml by myslet i na fotografovn a zdraznit nkter partie. V tchto mscch zan nejdanj doba pro konn satk, kter k mnohm vizistm a kosmetikm pivede budouc nevsty touc po perfektnm svatebnm len.
Prvn konzultaci je dobr si domluvit ji nkolik tdn ped svatebnm dnem. Informace o atech, esu (ideln je pm komunikace s kadenkem), barv o atd. pome vybrat vhodn len. Nevsta nem vdy konkrtn pedstavu nebo ji nedoke pesn popsat, proto ze zatku spoluprci s klientkou velmi usnadn, pokud mte pipraveno portfolio s vybranmi fotografiemi svatebnch len.
Pot by mla nsledovat zkouka, na n vizista vytvo nkolik svatebnch len. Kad z nich nechte vyfotografovat, m nevst usnadnte konen vbr. Samotn len by mlo bt jednotn v odstnech, tedy mlo by bt pouito bu pouze teplch nebo studench tn. Dleitou roli hraje tak barva kytice, j by ml bt vbr barev pizpsoben. Pokud m nevsta napklad kytici v broskvov barv, vhodn on stny by byly v mdnm nebo bronzovm odstnu, zatmco na oiven lek a rt by se hodila broskvov barva.

Podklad: Idelnm podkladem pod make-up je rozjasujc bze, kter bude dobe psobit i na svatebnch fotografich. Pi vbru vhodnho podkladovho make-upu dbejte na to, aby byl odoln proti seten, poppad vododoln a vhodn pro fotografovn. Ml by vydret zi svtel fotografa a pitom nepsobit tce. Protoe blesk fotoapartu zintenzivuje rov tny, je vhodnj vybrat zklad se lutm podtnem. Make-up zafixujte lehkou vrstvou transparentnho pudru, abyste zabrnili nedoucmu lesku a na elo, tve, nos i bradu naneste bronzov pudr pro sv vzhled pleti. Pokud budou mt aty vt vstih, poprate bronzovm pudrem i dekolt.

Oi: Vrazn barevn on stny nebo pli ostr linka mohou psobit tvrd, zvolte proto jemnj tny onch stn a linku dobe rozetete. Aby len onch parti nepokazily ppadn slzy, pouijte pi tto pleitosti radji vododoln on linky a asenku .

Rty: Neutrln a velmi svtl odstny rtnky mohou na fotografich psobit pli bled. Vyberte tedy odstn o jeden, maximln dva tny vraznj, ne ena bn nos. Velmi oblben jsou rov, rud nebo merukov odstny. Rty nejdve vykreslete konturovac tukou v barv rtnky a pak teprve naneste rtnku, len tak dle vydr.

Tve: Pouijte dva odstny tvenky, aby se obliej rozzil. Nejprve naneste neutrln odstn podl lcnch kost a pot svtlej tn pouze na tve. Na zvr aplikujte fixan sprej, aby make-up vydrel do pozdnch hodin.

Pestoe byl make-up profesionln proveden, me se stt, e bhem dne budou nutn mal pravy. Zejmna nalen rt se dve i pozdji vytrat. Nabdnte proto budoucm nevstm tak kosmetickou tatiku urenou pro svatebn den, kterou ada Stage Line od firmy LAURENDOR tuto sezonu nabz ve tech variantch. Sady obsahuj konturovac tuku, oezvtko a rtnku v trendovch svatebnch odstnech. Text a foto: www.ProfiLiceni.cz

...profesionální kosmetika a make-up...