[Zpět na články]

Rubrika: Len krok za krokem

Kouzla s onmi stny

On stny jsou jednm z nejdleitjch ppravk dekorativn kosmetiky, ne kad z ns vak v, jak je sprvn aplikovat a jak dky nim pomoci om k dokonalmu tvaru. Stejn jako tvar oblieje meme modelovat pomoc make-upu i pudru i pomoc stn lze upravit tvar o a dt tak oblieji zcela nov vraz.On stny lze podit v nejrznjch konzistencch, nejpouvanj a nejjednodu na aplikaci jsou vak on stny pudrov, a u v kompaktn nebo sypk variant. Oba typy pak existuj v matovm nebo perleovm lesklm a jiskivm proveden. Matn stny psob nejpirozenji a jsou vhodn i jako zkladn stn, kter ped stnovnm oka naneseme na cel horn vko. Perleov stny vytvo krsnou tpytivou vrstvu, svtlej odstny krsn oko rozjasn a opticky otevou. Pestrou klu tchto stn nabz tak panlsk firma Laurendor. Velmi oblben jsou tpytiv on stny v luxusnm balen s apliktorem roll-on. Jiskiv on stny obsahuj vt mnostv mikropigment a dodaj tak om ndhern tpyt a intenzitu.

Pi vbru odstnu je nejdleitj dit se barvou o a odstnem pleti. Clem je zvraznit barvu o, nikoli ji potlait. Nen ani tak dleit barva at, len nen jejich doplkem.
Abychom dokzaly zrealizovat vechna kouzla s onmi stny, je nezbytn si podit alespo zkladn sadu ttc . Bez nich nebude vsledek podle naich pedstav a u jsme sebezrunj. V zkladn vbav by nemly chybt tteky na aplikaci stn a na roztrn barevnch pechod . Perleov on stny je ideln nanet pnovm apliktorem. Vhodn je podit si nkolik nhradnch nstavc, pro snadn nanen kontrastnch barev onch stn. Oblben je rovn ikm tteek, s jeho pomoc lze onm stnem vytvoit jemnou linku nebo upravit obo. ttce od firmy Laurendor jsou vzny z kvalitnch prodnch vlas a zajist tak jemnou a pesnou aplikaci pro dokonal vsledn efekt nalen.
Korekce dle tvaru a vzdlenosti o Vzdlenost a tvar o vrazn ovlivuje celkov vraz oblieje. Nam clem je dt om vyniknout a opticky potlait rzn nedostatky. I pi stnovn oka plat zkladn pravidlo: svtl barvy vyzdvihuj, pitahuj pozornost na urit msto, tmav barvy naopak potlauj, ustupuj do pozad. Na nkolika zkladnch typech tvar o si popeme ideln zpsob len.

Zapadl oi Na pohybliv vko naneseme svtl perleov odstny, nad zhyb vka pak aplikujeme tmav odstn. On linka je velmi tenk, nanesen co neble k asm. Ideln je nanst vnitn svtlou linku na spodn vko. asy zvraznme jen jemn a pokud aplikujeme uml asy, pak radji v trsech. Pro tento typ oka je vhodn tenk a svtlej obo.

Vypoukl oi: Snad jen u tohoto typu oka je mon nanst tmav on stn na cel pohybliv vko. Ideln je on stn v matovm proveden. Pod obo pak aplikujeme svtl odstn. On linka je tmav a asy maximln zvraznn. U tohoto typu se doporuuje pout uml asy i tmavou vnitn linku na spodn vko. Obo by mlo bt silnj.

Oi blzko u sebe: Do vnitnho koutku oka naneseme svtl stn, do vnjho pak tmav. On linku vykreslme od poloviny hornho vka smrem ven a maximln prothneme. Intenzivnji nabarvme asy vnjho koutku oka. Obo se sname upravit tak, aby zanalo co nejdl od koene nosu.

Oi daleko od sebe: Zde pouijeme tmav barvu na vnitn koutky o, kterou budeme roztrat od vnjho koutku smrem nahoru a dovnit. Svtl on stn naneseme pod obo. On linka zan u vnitnho koutku oka a kon tsn ped vnjm koutkem. Vt pozornost vnujeme asm ve vnitnm koutku. Obo zan co nejble u koene nosu a je co mon nejkrat.

Oi se svenmi koutky: Tmav odstn pouijeme i na vnitn koutek oka. On linka jde tm po cel dlce vka a zastav se tsn ped vnj koutkem oka nebo se nad nm mrn zved nahoru. asy zvraznme zejmna ve vnitnm koutku a ve stedu oka, vhodn jsou i uml asy. Obo me bt silnj, zan blzko koene nosu a vnj okraj je mrn pozvednut.

...profesionální kosmetika a make-up...