[Zpět na články]

Rubrika: Tipy a triky

asy XXL

U od pradvna jsou dlouh asy jednm ze symbol enskosti, kter pitahuje pozornost a okouzluje. Uml asy dok prodlouit vae prodn asy, zhustit je, pokud jsou dk a vytvoit fantastickou ozdobu oka.Nae firma nabz irokou klu umlch as a to jak pirozench, tak i extravagantnch pro odvnj make-up. Vhodn zvolen uml asy se mohou stt doplkem k jakmukoli len, naume se je tedy pouvat a pomozme naim klientkm pynit se osudovm pohledem. Na vbr mte rzn druhy as, ktermi vykouzlte bu pirozen, sofistikovan nebo extravagantn look.

Pirozen uml asy
Jedn se o asy decentn v pirozench barvch, tedy v ern, ppadn hnd. Mohou bt bu vcelku nebo v trsech. asy vcelku bvaj vzny na tenkou spojovac nitku a slou k prodlouen a zhutn vlastnch as pirozenm zpsobem. Stejn tak asy v trsech, kter lze aplikovat bu podl cel linie as nebo jen do vnjho koutku oka.

Extravagantn asy
Dky tmto asm mete rozvinout vai kreativitu jako nikdy pedtm. Jsou to asy vrazn dlouh a hust, pekvapiv prosthan, extrmn protaen, v pestrch barvch nebo se trasem.


Aplikace umlch as vcelku

1. Nejprve uml asy vyjmte z krabiky a zkontrolujte, zda nejsou del ne vae vlastn linie as. Pokud ano, pak penvajc okraj jenodue odstihnte.

2. Ped jejich aplikac naneste na vlastn asy asenku stejn barvy, jako jsou uml asy.

3. Na spodn stranu oblouku umlch as naneste lepidlo. Lepidlo me bt bu latexov nebo je mon lepit asy specilnm lepidlem MASTIX, pouvanm zejmna profesionly. Laurendor nabz svm zkaznicm oba typy lepidel.

4. Uml asy pilote ke konkm vlastnch as a lehce je pitlate od vnitnho koutku smrem k vnjmu a to bu prsty nebo za pomoci pinzety. Dbejte na to, aby mezi umlmi a prodnmi asami nevzniklo przdn msto.

5. V tto chvli mete vykreslit podl as on linku. Pot naneste druhou vrstvu asenky, kter uml a vlastn asy spoj.

Pokud chceme asy odstranit, sta odchlpnout vnj okraj a lehce asy odlepit. Uml asy pot oistme a pipravme tak k dalmu pouit. Lepidlo seteme vatovou tyinkou namoenou v lihu a pot je vyistme odliovadlem, napklad Odliovacm olejem Laurendor vhodnm i pro odoln make-up.


Aplikace as v trsech

1. Ped aplikac opt naneseme na vlastn asy asenku.

2. Pi aplikaci trs as se bez pinzety u neobejdeme. Uchopme pinzetou jeden svazeek a jeho konec namome do lepidla.

3. Lepme jednotliv trsy ke konkm vlastnch as od vnjho koutku smrem k vnitnmu. Pro zachovn symetrie lepme asy stdav na ob oi. Pro jemnj zvraznn a prodlouen oka meme nalepit jen nkolik trs k vnjmu okraji. Pi lepen trs po cel dlce oka budeme potebovat nejmn 3 dlky as – nejkrat do vnitnho koutku, stedn dlku doprosted a nejdel do vnjho koutku.

4. Opt meme vykreslit podl as on linku a pot naneme druhou vrstvu asenky, aby asy prolnuly.
asy opt jednodue odstanme. Odlepme jednotliv svazeky, vyistme stejnm zpsobem jako asy vcelku a ulome zpt do krabiky.

...profesionální kosmetika a make-up...