[Zpět na články]

Rubrika: Tipy a triky

Jak nalepit uml asy vcelku

Uml asy maj moc ozvltnit jakkoli typ len. Vybrat meme jak z naprosto pirozench, vhodnch i na denn noen, tak z extravagantnch barevnch a zdobench kamnky. Jejich aplikace nen nron, ale aby vsledek psobil dokonale, je teba dodret urit postup aplikace.(fotografie asy hnd Kd: 700.D)

1. asenka – 1. vrstva
Nejprve naneseme na prodn asy asenku.

2. prava umlch as
Oblouky umlch as lehce pilome k oku, abychom zjistili, jestli jejich dlka odpovd linii prodnch as. Pokud jsou uml asy del, zastihneme jejich vnitn (asy budou celkov del) nebo vnj (asy budou celkov krat) okraj na poadovanou dlku.

3. Nanesen lepidla
Na hbet ruky naneseme malou kapku lepidla. Meme pout bu latexov lepidlo, kter m blou barvu a v kontaktu se vzduchem zprhledn nebo lepidlo Mastix. asy uchopme pinzetou uprosted a naneseme na n rovnomrnou tenkou vrstvu lepidla.
Vykme zhruba 30 sekund, ne lepidlo lehce zhutn (ale ne dle, aby pln nezaschlo).

4. Lepen as
Nejlep zpsob je pout k lepen umlch as pinzetu. Pinzetou uchopme asy z vnj strany a okraj poten lepidlem pilome tsn ke konkm prodnch as. Zaneme stedem as, pot pokraujeme vnjm okrajem a naposledy vnitnm. K pitlaen umlch as tsn ke konkm vlastnch as si pomhme opt pinzetou. Lepidlo potebuje zhruba 30 sekund, aby asy udrelo na svm mst. Podejte klientku, aby bhem tto doby pli nepohybovala vky.

5. asenka – 2. vrstva
Nyn meme opatrn nanst druhou vrstvu asenky. Prsty shora chrnme uml asy ped odlepenm. asenka propoj uml asy s prodnmi a zajist naprosto pirozen vsledek.
Tip: ped nanesenm druh vrstvy asenky je mon asy natoit kletikami.

6. On linky na zvr
Ideln je zvraznit na zvr linii as ernou on linkou, kter zrove zakryje ppadn nedostatky v aplikaci umlch as.


...profesionální kosmetika a make-up...