[Zpět na články]

Rubrika: MAKE-UP

asenka a kartek

Kad ena si peje, aby jej oblben asenka vydrela co nejdle, kartek krsn koproval asy a vytvel hust dlouh brvy bez nedoucho slepen. Proto Vm vtomto lnku pinme nkolik tip, jak na to...Vae oblben asenka dlouho nevydr, zan se pedasn drolit, vsledn efekt nen takov, jako u nov, lep se na kartek atd. Piny jsou velmi jednoduch:

1. \"Kvedln\" kartkem \"Kvedln\" kartkem v pouzde asenky, abychom doclily toho, e se na kartek uchyt co nejvce materilu, je nejastj pina vysychn asenky. Tm, e pohybujeme kartkem v pouzde asenky, dostvme do materilu obsaenm v danm pouzde vzduch a asenka tak vysych.
asenky a jejich kartky jsou navreny tak, aby se na kartek po odroubovn a zasunut do pouzdra dostala takov vrstva, kter nm dokonale obal asu. Pokud se tomuto \"zlozvyku\" zbavme, oddlme tak pedasn vyschnut asenky.

2. Vmna kartku
Urit jste si vimli, e kartek nov zakoupen asenky dokonale nekopruje vae asy. Pokud si tedy kupujete stejn druh asenky, vdy si ponechte star kartek, ten u mte pizpsoben vaim asm. Pedejdete tak slepen as a V kartek vdy bude dokonale koprovat vae asy. Jeden kartek ovem samozejm nevydr pi dennm pouvn navdy, zhruba po roce je tedy poteba ho spolu s asenkou obmnit.

3.Chybn postup nanen
Pi nanen asenky nepouvejte jeden tah opakovan smrem nahoru, ale tahy dva: kartek nasadme na asy a jemnmi pohyby smrem doprava a doleva dostaneme jednu tetinu kartku do as, pot vprstech otme kartkem a vysouvme jej nahoru ke konekm as. Tm doclme toho, e nae prodn asy budou dokonale zvraznn a oddlen jedna od druh.

Pro dokonale nalen asy dle vlastnch zkuenost doporuuji asenku MAX EFFECT MASCARA, tvarujc asenku s extra prodluujcm a zhuujcm efektem.

Zdenk Zach

...profesionální kosmetika a make-up...