Obchodní podmínky


Reklamace a záruka zboží

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Není-li uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením. Nevztahuje se na výrobky, které byly použity v rozporu s jeho účelem a přiloženým návodem k obsluze, na vady způsobené mechanickým poškozením nebo nešetrným zacházením, na výrobky poškozené živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem) a na zboží, které bylo reklamováno po záruční době.
Místo uplatnění reklamace:

Osobně:
www.BSpro.cz, Americká 30, Praha 2
Pondělí - Čtvrtek 10.00 - 18.30
(Prodejna s výlohou - BEAUTY STORE)
Kontaktní údaje:
info@laurendor.cz, Tel.: + 420 777 966 869, Fax: +420 241 950 918

Poštou:
zboží zašlete na adresu (před odesláním avizujte emailem nebo telef.):

ZASÍLACÍ ADRESA:
ANARTE s.r.o.
Komenského 278
37363 ŠevětínDopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek, případně bude vrácena zaplacená částka. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Storno objednávky - Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14-ti dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena zboží.

1) Zboží musí být nepoškozené a kompletní, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu a s kompletním obsahem (s kompletním příslušenstvím).

2) Před odesláním zboží na naši adresu prosíme o zaslání aviza (e-mailem, telefonicky) pro případ, že zboží nebude doručeno.

3) Zboží zašlete doporučeně na adresu:

ZASÍLACÍ ADRESA:
ANARTE s.r.o.
Komenského 278
37363 Ševětín


4) Doporučujeme Vám zboží pojistit. Za případnou ztrátu (při dopravě zboží k nám), z důvodu nezajištění zásilky, nemůžeme odpovídat.

5) Neposílejte zboží na dobírku, všechny takovéto zásilky jsou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

6) K zásilce je nutno přiložit originál faktury.

7) Peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.Dodací podmínky a ceny

Provozovatel si vyhrazuje právo zboží nedodat v případě chybně uvedené ceny.
V případě změny podmínek již objednaného zboží bude prodejce avizovat zákazníkovi ještě před odesláním.Zálohy na kurzy

Záloha je nevratná, lze ji převést na jiný termím v případě, že dojde z vážných důvodů ke stornu.
Storno poplatek při zrušení později než 2 dny před konáním kurzu je 500 Kč.Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty jakékoli třetí straně a ani jinak zneužity.

Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.


Fakturační údaje firmy (POZOR v červenci došlo ke změně sídla na adresu Americká 743/30, Praha 2):

ANARTE s.r.o.
Americká 743/30, Vinohrady,
120 00 Praha 2
Zapsaná v obch. rejstříku Městského soudu v Praze
v oddílu C, vložka 179990
IČ: 24847721
DIČ: CZ24847721 (plátci DPH)


Bankovní spojení: 2248573389/0800

Kontaktní údaje firmy:

Tel.: + 420 777 444 460


ZASÍLACÍ ADRESA:
ANARTE s.r.o.
Komenského 278
37363 Ševětín
...profesionální kosmetika a make-up...